Vad gör QR|Respons?

Vi arbetar med interaktiv kommunikation och utformar strategier med QR som verktyg. Parallellt med detta arbetar vi för att QR ska få sitt stora genombrott i Sverige. Vi anser att det saknas någon där ute som förklarar anledningen till varför människor ska använda en QR-kod. Ju mer personer vi får att använda QR, desto populärare kommer det bli. Det är en enkel ekvation. Möjligheterna är oändliga. Framförallt kommer det att skapa ett starkt mervärde både för kund och företag.Utbildning


Vi får ert företag att förstå affärsnyttan med QR. Vi gör det i form av konsultation, föreläsningar och workshops.Kommunicera


QR är en interaktiv kommunikationskanal och tillsammans med er så utformar vi strategier för intern och extern kommunikation.Mervärde


För oss handlar QR om mervärde och för att den ska nå sin fulla potential krävs det att den används på rätt sätt. Vi vet hur!Helhet


Det här är enkelt! Vi tar hand om det åt er och erbjuder ett helhetskoncept från idé till leverans och uppföljning. Ring oss idag!